Ontdekkers & Hervormers

Kenmerkende aspecten

- Het begin van de Europese overzeese expansie
- Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
- De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid
- De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
- Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

tv5

Waarover gaat deze tijd?

De tijd van Ontdekkers en Hervormers duurde van 1500 tot 1600. Het tijdvak duurt maar 100 jaar en hoort bij de 16e eeuw. Omdat we spreken van een andere tijd waarin we nieuwe werelden ontdekken, begint ook de Vroegmoderne Tijd (1500-1800).

In Italië is weer interesse in de tijd van de Grieken en Romeinen. Er was veel belangstelling voor oude beelden, overblijfselen en geschriften. Dit noem je de Renaissance. Na Italië raakten ook andere landen geïnteresseerd in deze tijd.

Er ontstond een nieuw levensgevoel. Niet langer draaide het gehele leven om God en het hiernamaals, maar de mens kwam steeds meer centraal te staan.

De mens verkende niet alleen zichzelf, maar ook de wereld. Columbus is daarvan een heel goed voorbeeld. In dit tijdvak waren het mensen uit Portugal en Spanje die met schepen de kusten van Afrika hadden verkend en verder probeerden te reizen.

In de katholieke kerk ontstond ruzie. Luther en Calvijn wilden het geloof hervormen en protesteerden tegen een aantal dingen. Daarom spreek je ook wel van het protestantisme.

In Nederland kwamen mensen in opstand tegen hun koning, die ook koning van Spanje was. Willem van Oranje werd de leider van dat verzet en vocht tegen Filips II. Uiteindelijk wonnen de Nederlanders de strijd en ontstond de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Tijdbalk

5 tijdbalk ontdekkers en hervormers

Kijk hier voor een uitgebreidere samenvatting van dit tijdvak

 

Deel
We hebben 35 gasten online